Stenhuggeriet_bild1
En välförtjänt paus
för några av arbetarna utanför stenhuggeriet, omkring 1895.

 

Stenhuggeriet_bild2
Den gamla skylten
för ”Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri” har tagits väl om hand.